TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty  25.2.2021


REKISTERIN PITÄJÄ

Birgit Pyykkö

Moisiontie 11

33950 Pirkkala

Y – 1119388-0

Alv- rek.


REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ


Birgit Pyykkö

birgit.pyykko@gmail.com

puh. 040 7281942


REKISTERIN NIMI


Asiakasrekisteri


REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖ


Rekisterin tiedot säilytetään asiakasrekisterissä. Tietoja käytetään Birgit Pyykkö designkäsityöyrityksen markkinointiin, mainontaan sekä asiakaspostin lähettämiseen sähköpostilla.


REKISTERIIN TALLENNETTAVA TIETO


Rekisteriin tallennetaan ainoastaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, sähköpostiosoite, nimi,  osoite ja puhelinnumero.

Yritysasiakkaalta tallennetaan näiden lisäksi yrityksen nimi, Y-tunnus sekä alv-tunnus.

Tilauksen yhteydessä kirjautuvat lisäksi asiakkaan antamat tiedot, tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimituspaikka.


HENKILÖTIETOJEN KERÄYS


Asiakas antaa  tiedot rekisteröityessään palveluun tai tehdessään tilausta verkkosivulla.  Tiedot tallentuvat myös kun asiakas pyytää lisätietoja tai ostaa tuotetta kirjallisesti, puhelimella tai sähköpostilla. Muita tietolähteitä ei ole.

Yhteystietojen välittämisessä turvatut linjat ovat verkkokauppa, verkkokaupan yhteydenottolomake, sähköposti ja tekstiviesti.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA SALASSAPITO


Sekä paperille- että digitaalisesti tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterin käyttö em. tarkoituksiin edellyttää.

Birgit Pyykkö asiakasrekisterissä tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Jotta tuotteiden ostaminen ja toimittaminen asiakkaalle on mahdollista, rekisterinpitäjä ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakastiedot yhteistyökumppanille, esim. Postille.

Kirjanpitoa varten reksterin tietoja luovutetaan vaitiolovelvolliselle kirjanpitäjälle (tietojenkäsittelysopimus).

Henkilökohtaisessa maksutapahtumassa maksupalveluntarjoaja saa asiakkaan antamat yhteystiedot. Tietoja ei luovuteta eikä käytetä muuhun.

Tietoihin pääsee ainoastaan rekisterin ylläpitäjä Birgit Pyykkö sekä tietojärjestelmien ylläpitäjät tarvittessa. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta.


TIETOJEN SUOJAUS


Birgit Pyykkö yrityksen digitaaliset tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla menetelmillä. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokonetta käyttää ainoastaan rekisterin ylläpitäjä Birgit Pyykkö.

Mikäli tietoja talletetaan paperille,niiden  kansiot säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeellisen säilytysajan jälkeen ne hävitetään polttamalla.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia alkaen 25.5.2018.ASIAKKAAN TARKASTUSOIKEUS


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tallennetut asiakasrekisteritietonsa, vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai vaatia tiedot poistettaviksi. Pyyntö on tehtävä kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Mikäli asiakas huomaa että tietoja on väärinkäytetty, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle viranomaiselle.